19 februari 2020

Trintech op Betuwe On Stage

Het is een feest om als beroepsbeoefenaar deel te kunnen nemen aan Betuwe On Stage en op die manier jong VMBO-talent te inspireren voor de techniek in de (glas) tuinbouw en aquacultuur. Hen enthousiast te mogen maken voor het vak en voor ons mooie bedrijf.

Betuwe on Stage is een project waarbij leerlingen van de vmbo-scholen in Overbetuwe en Lingewaard voor een kennismakingsstage aan een bedrijf worden gekoppeld. Op 5 maart gaan 1000 vmbo-leerlingen van 5 Oost Betuwse scholen naar het Beroepenfeest om kennis te maken met 250 beroepsbeoefenaren. Op het feest maken zij afspraken voor een werkbezoek op de Doe Dag.