Fresh Forward Breeding | aardbeienveredelingsbedrijf

Medio 2020 zijn we gestart met het ombouwen van een 4ha grote komkommerkwekerij met daarin 4 afdelingen, naar een aardbeienveredelingsbedrijf met 14 afdelingen.

In samenwerking met adviesbureau DLVge en de heren Teunis Sikma en Kees van Miltenburg van Fresh Forward Breeding zijn er water-technische, elektrotechnische en verwarming technische aanpassingen aangebracht.

Home > Gartenbau

In het kort


Ombouw komkommerkwekerij naar aardbeienveredelingsbedrijf

Voor het aanpassen van de water-technische installatie zijn er een doekfilter, enkele waterbehandelingsunits, een druppelsysteem en een gietwater-systeem aangebracht. Ook elektrotechnisch zij er de nodige aanpassingen gedaan. Er zijn afdelingspanelen geplaatst met diverse belichtings-systemen, waaronder een assimilatie belichting in de stekafdeling en diverse ledverlichtingssystemen in de proefopstellingen.

Voor de aanpassing van de verwarming zijn er twee transportgroepen met daarop diverse verwarmingsgroepen in de afdelingen gemonteerd. Daarnaast is er bodemverwarming, buisrailverwarming, groeibuisverwarming en tafelverwarming geïnstalleerd. Tevens is er een nieuwe CO2 installatie aangebracht.

Deze werkzaamheden worden in voortdurende overleg met de opdrachtgevers uitgevoerd, aangezien er regelmatig wijzigingen door praktische of teelt-technische redenen wenselijk zijn.

Markt

Expertises

Teeltsoort

 • Aardbeienteelt

Royal Berry | aardbeien uit Bemmel

Sinds 2010 zijn Trintech en Royal Berry aan elkaar verbonden. Destijds kocht Jan van Genderen een tomatenkwekerij die door Trintech werd aangepast voor de teelt van aardbeien. Ranny van Raaij, commercieel technisch adviseur Trintech: Met deze ombouw is voor mij de basis gelegd voor een jarenlange samenwerking. Ik heb Jan van Genderen leren kennen als een gedreven ondernemer die altijd gaat voor het hoogst haalbare, iets wat past bij de filosofie van Trintech.

Home > Gartenbau

In het kort


 • 15ha buitenteelt
 • Aardbeien op stellingen
 • Foliekassen
 • Installatie vers gietwater

Doorgroeien | 7ha buitenteelt

In 2014 is Royal Berry uitgebreid met 7 ha buitenteelt van aardbeien op stellingen. Door een aantal opslagsilo’s een nieuwe functie te geven konden we dit buitenveld grotendeels op de bestaande installaties aansluiten. Hiervoor zijn, voor de watertechnische- en elektrotechnische installaties, gestuurde boringen gerealiseerd onder de openbare weg door.

Inmiddels was ook het tweede glastuinbouwbedrijf op een steenworp afstand van het eerste aangekocht. Ook dit bedrijf is door Trintech aangepast en geschikt gemaakt voor de teelt van aardbeien.

Uitbreiding 15ha foliekassen

In 2018 hebben we deze locatie uitgebreid met 11 ha foliekassen. Ook dit was weer een hele uitdaging gezien het feit dat dit perceel 1 kilometer verderop gelegen was. Toch hebben we in samenspraak met de klant een oplossing bedacht, waardoor het mogelijk is om deze teelt van goed irrigatiewater te voorzien vanuit de bestaande water technische ruimte.

Alle benodigde technische installaties zijn in één centrale ruimte ondergebracht wat monitoring eenvoudig maakt. Tevens hebben we in die periode voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het kassencomplex in 2019. In 2019 hebben we de uitbreiding van 6ha kassen verzorgt voor zowel de water- technische als elektro installaties. Anno 2020 zijn we bezig met de uitbreiding van het buitenveld van 11 foliekassen naar 15 ha. Deze uitbreiding zal begin 2021 gereed voor het nieuwe teeltseizoen.

Vers gietwater in 2021

Ook voor 2021 is het eerste project al bekend. Naast de oplevering van het buitenveld zullen we ook een nieuwe PE leiding aanleggen voor de aanvoer van vers gietwater vanuit de centrale gietwaterplas. Hiermee wordt de continuïteit en bedrijfszekerheid voor de toekomst gewaarborgd immers goed water is van levensbelang.

Markt

 • Tuinbouw

Expertises

Teeltsoort

 • Zachtfruit

Samenwerking Lukassen Engineering

Lukassen Engineering, internationaal bekend van spuit-, gietbomen en transportsystemen voor de tuinbouwsector, werkt sinds 1990 samen met Trintech.

Directeur Twan Lukassen: “Samen hebben we een goede wisselwerking. Machinebouw is ons specialisme. Trintech verzorgt de automatisering en de elektrische besturing van onze systemen. Door samen te werken brengen we meerdere disciplines en expertises van constructie, machinebouw, en besturingstechniek bij elkaar. Door de efficiëntie ontstaat niet alleen het beste resultaat, maar ook een hogere kwaliteit van de producten van onze klanten. Bij aanvang van een project brainstormen en bedenken wij samen het beste design. Dit design leggen wij eerst aan onze klanten voor. Na akkoord op het schetsontwerp werken we de installatie verder uit in 3D. Hierdoor kunnen we al in de beginfase beoordelen of de oplossing past en functioneert.”

Home > Gartenbau

In het kort


 • Maatwerk
 • Modulaire bouw
 • GoniCress bvba

Modulair bouwen

“Wij leveren voornamelijk maatwerk vanuit het principe modulair bouwen. Wat zoveel betekent als, dat we bij elke machine uitgaan van standaardonderdelen en bewezen technieken. We gaan nooit een uitdaging uit de weg. Eigenlijk verkopen wij geen ‘nee’, zolang wij het mechanisch weten op te lossen, bedenken we een passend systeem,” aldus Twan.

Binnen de maatstaven

“Omdat onze klanten geen uren zonder een werkende installatie kunnen, staan kwaliteit, continuïteit van de installatie en servicegerichtheid bij ons hoog in het vaandel. Om een voorbeeld te geven: Wanneer ons gevraagd wordt om een spuit-, gietboom op een slechte kwaliteit buissysteem te monteren, accepteren we de opdracht niet. Dit levert in onze ogen per definitie een onstabiel systeem op, wat niet past binnen onze maatstaven.”

Albert van Dam, managing director van Trintech: “Waarom klanten voor Lukassen engineering moeten kiezen? Zij hebben meer dan 50 jaar kennis en ervaring van teelt. In deze kennis vinden en versterken wij elkaar. Daarnaast is het voor ons, maar zeker ook voor de klant, erg prettig dat wij een innovatieve en creatieve machinebouwer zijn.”

Project GoniCress bvba België

GoniCress is een gezamenlijke klant en een mooi voorbeeld van onze samenwerking en out-of-the-box oplossingen.

Twan: “In verband met de uitbreiding van de nieuwbouw vroeg de klant om twee extra spuitbomen.” Eenmaal bij de klant vroegen zij ons of we ook een oplossing wisten voor een lift ten behoeve van platen met stekmateriaal. Als het qua mechanica past, dan kunnen wij dat, gaven wij de klant terug. We maken een mooie en easy-to-use oplossing. Trintech verzorgt de automatisering en elektrotechnische aansturing.

Samen kruipen we in de huid van de klant

Albert: “Kortom onze samenwerking is belangrijk. We weten elkaar altijd te vinden en kunnen elkaar aanvullen bij onverwachte klantvragen. Ook stellen we elkaar voor bij onze eigen klanten, mocht daar aanleiding toe zijn.”

Twan: “We lopen nooit in driedelig pak, dat vinden de kwekers niet fijn. Mouwen opstropen en in de huid van de klant kruipen, dat is belangrijk!”

Markt

 • Tuinbouw
 • Aquacultuur

Expertises

 • Machinebouw
 • Elektrotechniek

Teeltsoort

 • Groente
 • Potplanten
 • Sierplanten
 • Snijbloemen
 • Zachtfruit
 • Viskwekerijen

Vergelijkbare projecten